<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-N68ZW2H height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

1.   Fortrolighedserklæring for Danish Crown-koncernen

 

Denne fortrolighedspolitik beskriver, hvordan Danish Crown A/S ("Danish Crown" eller "vi") indsamler og bruger de personoplysninger, som du enten efterlader via fodspor og/eller leverer, når du besøger vores websted, www.danishcrown.com, og bruger de forskellige tjenester og aktiviteter, som vi tilbyder.

 

 1. Indsamling af personoplysninger
 2. Brug af personoplysninger, formål og retsgrundlag
 3. Lagring
 4. Samtykke
 5. Sikkerhed
 6. Dine rettigheder
 7. Links til andre websteder
 8. Ændringer af denne fortrolighedspolitik
 9. Kontakt

 

1.1. Indsamling af personoplysninger

 

Vi informerer dig altid, inden vi indsamler dine personoplysninger. Vi indsamler følgende personoplysninger om dig, hvis du tilmelder dig en af vores nyhedstjenester eller konkurrencer: navn, e-mailadresse og telefonnummer. I tilfælde af jobansøgning indsamler vi muligvis andre personoplysninger. I sådanne tilfælde informerer vi dig altid, inden vi indsamler personoplysningerne.

 

Bemærk, at det er nødvendigt at indsamle visse personoplysninger, for at du kan bruge funktionerne på webstedet. De relevante formularer angiver, om det er obligatorisk eller valgfrit for dig at afgive personoplysningerne. Hvis det er obligatorisk at afgive personoplysningerne, vil det relevante felt være markeret med en stjerne (*). Hvis du vælger ikke at angive de pågældende personoplysninger, vil du muligvis ikke kunne bruge funktionen. Du skal f.eks. opgive dine kontaktoplysninger, så vi kan besvare en anmodning fra dig.

 

Hvis du opgiver personoplysninger om andre end dig selv, skal du sørge for at indhente samtykke til at opgive personoplysningerne til os fra de relevante personer.

 

Der indsamles personoplysninger, når du bruger nedenstående funktioner:

 

 • Tilmelder dig nyhedsbreve eller sms-tjenester (f.eks. foodservice, leverandør til Danish Crown eller andre)
 • Tilmelder dig konkurrencer
 • Ansøger om et job hos Danish Crown
 • Bruger ejersiden

 

1.2. Brug af personoplysninger, formål og retsgrundlag

 

Når du bruger vores websted eller tjenester, indsamles og bruges der personoplysninger til følgende formål:

 

 • Levering af materiale, som du har anmodet om
 • Levering af produkter, gaver eller priser til deltagerne
 • Jobansøgninger
 • Brugertilpasset indhold

 

Behandlingen af dine personoplysninger vil ofte være nødvendig for at efterkomme din anmodning eller levere vores tjenester. Det skal bemærkes, at Danish Crown kun bruger dine personoplysninger til markedsføringsaktiviteter, hvis du på forhånd har givet udtrykkeligt samtykke til en sådan brug.

 

Under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen kan det være nødvendigt at videregive data til offentlige myndigheder. Vi kan også videregive dine personoplysninger for at fastslå, udøve eller forsvare vores lovmæssige rettigheder. Desuden videregives dine personoplysninger muligvis til juridiske enheder hos Danish Crown:

 

I tilfælde af omstrukturering eller helt eller delvist salg af virksomheden vil en eventuel videregivelse ske i overensstemmelse med den lovgivning, der gælder for en sådan behandling af personoplysninger på det pågældende tidspunkt.

 

Cookies

 

Vi anvender cookies på vores websted. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores cookie-politik, som kan findes her: https://www.danishcrown.com/cookies-and-data-protection-policy/

1.3. Lagring

 

Danish Crown sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har brug for disse oplysninger for at kunne opfylde ovennævnte formål. Vi kan dog behandle dine personoplysninger længere i anonymiseret form, eller hvis vi er forpligtet eller berettiget til dette i henhold til lovgivningen.  

1.4. Samtykke

 

Når du bruger vores websted, indsamler og behandler vi nogle gange dine personoplysninger, afhængigt af dit samtykke.

 

Bemærk, at du til enhver tid kan tilbagekalde dit samtykke. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

 

Du kan tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte Danish Crown pr. e-mail eller telefon ved hjælp af de kontaktoplysninger, der er anført i afsnit 9.

 

Hvis du tilbagekalder dit samtykke, stopper vi behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettiget eller forpligtet til at fortsætte en sådan behandling eller lagring på et andet retsgrundlag, f.eks. i henhold til lovgivningen.

 

Tilbagekaldelse af dit samtykke påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er foregået forud for tilbagekaldelsen.

 

Hvis du tilbagekalder dit samtykke, kan du muligvis ikke bruge de funktioner, der tilbydes på vores websted, fuldt ud. 

 

1.5. Sikkerhed

 

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et passende sikkerhedsniveau og kræver, at betroede tredjeparter, der behandler dine personoplysninger, gør det samme. Derfor gør vi vores bedste for at sikre fortroligheden og integriteten af dine personoplysninger.

 

 

1.6. Dine rettigheder

 

Du har ret til indsigt i de personoplysninger, som vi behandler og gemmer om dig, med forbehold for visse lovbestemte undtagelser.

 

Desuden har du ret til at gøre indsigelse mod indsamling og viderebehandling af dine personoplysninger. Desuden har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller til at kræve, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger.

 

Hvis du anmoder om dette, sletter vi de personoplysninger, vi har registreret om dig, uden unødig forsinkelse, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet retsgrundlag, f.eks. hvis behandlingen er nødvendig for at gøre indsigelse mod en påstand eller efterkomme en anmodning fra dig.

 

Under visse omstændigheder kan du også anmode om at få udleveret en oversigt over dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og bede os om at overføre sådanne oplysninger til en anden dataansvarlig.

 

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder som beskrevet ovenfor, bedes du kontakte os (se kontaktoplysningerne i afsnit 9).

 

I forbindelse med anmodninger angående dine rettigheder beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger, herunder navn og e-mailadresse, til, at vi kan identificere dig og behandle anmodningen. Hvis det er nødvendigt, kan vi bede om yderligere oplysninger. Vi besvarer din anmodning hurtigst muligt og senest inden for en måned.

 

Hvis du er uenig i, hvordan vi behandler dine personoplysninger, eller det formål, hvortil vi behandler dine personoplysninger, kan du enten kontakte os, anlægge sag ved de almindelige domstole eller indgive en klage til:

 

Datatilsynet

Borgergade 28, 3.

1300 København K.

dt@datatilsynet.dk

 

1.7. Links til andre websteder

Vores websted kan indeholde links til andre websteder. Vi er ikke ansvarlige for indholdet på andre websteder (tredjepartswebsteder) eller for sådanne tredjeparters procedurer for indsamling og behandling af personoplysninger. Hvis du besøger et tredjepartswebsted, bør du læse fortrolighedspolitikken og andre relevante politikker gældende for ejeren af webstedet.

 

1.8. Ændringer af denne fortrolighedspolitik

 

Vi forbeholder os retten til at ændre denne fortrolighedspolitik som følge af væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner og for at forbedre webstedet.

 

 

 

 

 

2.   Fortrolighedserklæring til leverandører, kunder og forretningspartnere

I forbindelse med dit samarbejde med Danish Crown behandler vi dine personoplysninger i overensstemmelse med denne fortrolighedserklæring. Danish Crown er dataansvarlig i forhold til de personoplysninger, der indsamles og behandles i forbindelse med dine leveringer. 

 

Vi behandler de oplysninger, herunder personoplysninger, som vi modtager i forbindelse med dine leveringer, til at kontrollere betaling og service.

 

Specifikt behandler vi følgende oplysninger:

 • Kontaktoplysninger
 • Oplysninger, der er relevante for samarbejdet

 

Grundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er aftalen mellem dig og Danish Crown. Desuden kan behandlingen af dine personoplysninger foregå på grundlag af dit samtykke, f.eks. hvis du har givet samtykke til videregivelse eller anden behandling af dine personoplysninger. Vi kan også behandle dine personoplysninger på basis af vores legitime interesser (f.eks. inden vi indgår en aftale med dig).

 

Hvis du afslutter samarbejdet med Danish Crown, gemmer vi dine personoplysninger i fem år.

 

Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke, du har givet til os. Tilbagekaldelsen af samtykke påvirker den fremtidige behandling af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os som beskrevet nedenfor.

 

Dine personoplysninger deles muligvis med andre koncernselskaber, hvis det er relevant. Sådanne koncernselskaber kan omfatte selskaber i lande uden for EU/EØS, som ikke garanterer et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse. Sådanne overførsler er sikret af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. I modsat fald vil du blive bedt om at give dit udtrykkelige samtykke til overførslen.

 

Dine oplysninger overføres/videregives til følgende modtagere:

 • Andre samarbejdspartnere, som du har givet samtykke til
 • Offentlige myndigheder
 • Databehandlere

Du har ret til indsigt i de personoplysninger, som vi behandler og gemmer om dig, med forbehold for visse lovbestemte undtagelser. Desuden har du ret til at gøre indsigelse mod indsamling og kræve, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses. Derudover har du ret til at kræve, at vi berigtiger eller under visse omstændigheder sletter dine personoplysninger.

 

Under visse omstændigheder kan du også anmode om at få udleveret en oversigt over dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og bede os om at overføre sådanne oplysninger til en anden dataansvarlig.

Hvis du ønsker at udøve nogen af dine rettigheder eller har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte os på dc@danishcrown.dk.

 

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har klager vedrørende behandlingen af dine personoplysninger. Du kan også indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed.

 

2.1. Kontakt

Hvis du ønsker, at vi skal opdatere, berigtige eller slette de personoplysninger, vi har registreret om dig, eller hvis du har spørgsmål vedrørende denne fortrolighedspolitik, kan du kontakte os:

 

Danish Crown

Danish Crown Vej 1, DK-8940 Randers SV

Telefon: 8919 1919

E-mail: dc@danishcrown.dk

 

 

*****