<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-N68ZW2H height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

1.   Informacja o ochronie prywatności dla grupy Danish Crown

 

Niniejsza polityka prywatności opisuje sposób, w jaki Danish Crown A/S („Danish Crown” lub „my”) gromadzi i wykorzystuje dane osobowe, które użytkownik pozostawia w formie śladu i/lub udostępnia podczas odwiedzania naszej strony internetowej www.danishcrown.com oraz korzystania z różnych usług i działań oferowanych przez naszą firmę.

 

 1. Gromadzenie danych osobowych
 2. Wykorzystywanie danych osobowych, cel i podstawa prawna
 3. Przechowywanie
 4. Zgoda
 5. Bezpieczeństwo
 6. Twoje prawa
 7. Odnośniki do innych stron internetowych
 8. Zmiany w niniejszej polityce prywatności
 9. Skontaktuj się z nami

 

1.1. Gromadzenie danych osobowych

 

Zawsze informujemy Cię przed zebraniem Twoich danych osobowych. Podczas rejestracji w jednym z naszych serwisów informacyjnych lub konkursów gromadzimy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. W przypadku podania o pracę możemy zebrać inne dane osobowe. W takich przypadkach zawsze poinformujemy Cię przed zebraniem danych osobowych.

 

Należy pamiętać, że zbieranie niektórych danych osobowych jest konieczne, aby umożliwić prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej. Każda z odpowiednich formuł wskaże, czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe czy opcjonalne. Jeżeli podanie danych osobowych jest obowiązkowe, odpowiednie pole zostanie oznaczone gwiazdką (*). Jeśli zdecydujesz się nie podawać tych danych osobowych, być może nie będziesz mieć możliwości korzystania z tej funkcji. Na przykład, konieczne jest podanie danych kontaktowych, abyśmy mogli odpowiedzieć na zapytanie.

 

Jeśli podajesz dane osobowe innych osób niż swoje, musisz uzyskać zgodę na przekazanie nam danych osobowych od osób, których dane te dotyczą.

 

Dane osobowe będą gromadzone podczas korzystania z funkcji wymienionych poniżej:

 

 • Rejestracja do otrzymywania biuletynów lub usług SMS (np. usługi gastronomiczne, dostawca Danish Crown lub inne)
 • Rejestracja w konkursach
 • Ubieganie się o pracę w Danish Crown
 • Użycie strony właściciela

 

1.2. Wykorzystywanie danych osobowych, cel i podstawa prawna

 

Podczas korzystania z naszej strony internetowej lub usług dane osobowe są gromadzone i wykorzystywane w następujących celach:

 

 • Dostarczenie zamówionych materiałów
 • Dostawa produktów, prezentów lub cen dla zawodnika
 • Podania o pracę
 • Zawartość spersonalizowana

 

Przetwarzanie danych osobowych będzie często konieczne w celu realizacji zapytania lub wykonania naszych usług. Zwracamy uwagę, że Danish Crown będzie wykorzystywać dane osobowe w celach marketingowych tylko wtedy, gdy wyrazisz na to wcześniej wyraźną zgodę.

 

W pewnych okolicznościach i zgodnie z przepisami prawa konieczne może być ujawnienie danych władzom publicznym. Wszystkie dane osobowe mogą być również ujawniane w celu ustanowienia, wykonywania lub obrony naszych praw. Ponadto dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom prawnym Danish Crown:

 

Ewentualne ujawnienie w przypadku reorganizacji lub całkowitej lub częściowej sprzedaży przedsiębiorstwa nastąpi w związku z tym zgodnie z przepisami regulującymi takie przetwarzanie danych osobowych w danym czasie.

 

Pliki cookie

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Więcej informacji na temat korzystania przez nas z plików cookie można znaleźć w naszej Polityce plików cookie, którą można przeczytać tutaj: https://www.danishcrown.com/cookies-and-data-protection-policy/

1.3. Przechowywanie

 

Danish Crown usunie dane osobowe, gdy nie będą nam już one potrzebne do realizacji wyżej wymienionych celów. Możemy jednak przetwarzać dane osobowe przez dłuższy czas w formie anonimowej lub jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani lub upoważnieni na mocy przepisów prawa.  

1.4. Zgoda

 

Podczas korzystania z naszej strony internetowej czasami zbieramy i przetwarzamy dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody.

 

Pamiętaj, że możesz w każdej chwili wycofać swoją zgodę. W celu cofnięcia zgody prosimy o kontakt z nami.

 

Zgodę można wycofać poprzez skontaktowanie się z Danish Crown za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu, korzystając z danych kontaktowych wymienionych w punkcie 9.

 

W przypadku cofnięcia zgody zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych, chyba że jesteśmy uprawnieni lub zobowiązani do dalszego przetwarzania lub przechowywania danych osobowych na innej podstawie prawnej, np. zgodnie z przepisami prawa.

 

Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych przed wycofaniem się.

 

W przypadku cofnięcia zgody użytkownik może nie być w stanie w pełni korzystać z funkcji oferowanych na naszej stronie internetowej. 

 

1.5. Bezpieczeństwo

 

Wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i wymagamy, aby zaufane osoby trzecie, które przetwarzają powierzone nam dane osobowe, robiły to samo. W związku z tym dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić poufność i integralność danych osobowych.

 

 

1.6. Twoje prawa

 

Masz prawo dostępu do danych osobowych na swój temat, które przetwarzamy i przechowujemy, z pewnymi wyjątkami ustawowymi.

 

Ponadto masz prawo sprzeciwić się gromadzeniu i dalszemu przetwarzaniu swoich danych osobowych. Dodatkowo masz prawo do sprostowania swoich danych osobowych lub do zażądania od nas ograniczenia ich przetwarzania.

 

Na żądanie użytkownika dane osobowe, które zarejestrowaliśmy, zostaną bez zbędnej zwłoki usunięte, chyba że będziemy mogli kontynuować ich przetwarzanie na innej podstawie prawnej, np. jeśli przetwarzanie jest niezbędne do obrony przed roszczeniem prawnym lub spełnienia żądania użytkownika.

 

W pewnych okolicznościach użytkownik może również zwrócić się do nas z prośbą o przedstawienie przeglądu swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie wykorzystywanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz o przekazanie takich danych innemu administratorowi danych.

 

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw w sposób opisany powyżej, prosimy o kontakt (zob. dane kontaktowe w punkcie 9 poniżej).

 

W związku z wnioskami dotyczącymi praw użytkownika uprzejmie prosimy o podanie nam wystarczających informacji w celu rozpatrzenia wniosku, w tym imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, a także w celu identyfikacji użytkownika. W razie potrzeby możemy poprosić o dalsze informacje. Odpowiemy na wniosek tak szybko, jak to możliwe, i nie później niż w ciągu jednego miesiąca.

 

Jeśli nie zgadzasz się z tym, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe lub w jakim celu je przetwarzamy, możesz skontaktować się z nami, podjąć kroki prawne przed sądami powszechnymi lub złożyć skargę:

 

Datatilsynet

Borgergade 28, 3.

1300 København K.

dt@datatilsynet.dk

 

1.7. Odnośniki do innych stron internetowych

Nasza strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość innych stron internetowych (stron osób trzecich) ani za procedury takich podmiotów trzecich w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Odwiedzając stronę internetową podmiotu trzeciego, należy zapoznać się z polityką prywatności i innymi stosownymi zasadami właściciela strony.

 

1.8. Zmiany w niniejszej polityce prywatności

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w oparciu o istotne zmiany w ustawodawstwie, nowe rozwiązania techniczne, nowe lub ulepszone funkcje oraz do ulepszenia strony internetowej.

 

2.   Powiadomienie dostawców, klientów i partnerów biznesowych o polityce prywatności

W trakcie współpracy z Danish Crown będziemy przetwarzać dane osobowe zgodnie z niniejszą Informacją o ochronie prywatności. Danish Crown jest administratorem danych w odniesieniu do danych osobowych, które są gromadzone i przetwarzane w związku z dostawami użytkownika. 

 

Przetwarzamy informacje, w tym dane osobowe, które otrzymujemy w związku z dostawami użytkownika, aby kontrolować płatności i usługi

 

W szczególności przetwarzamy następujące informacje:

 • Dane kontaktowe
 • Informacje istotne dla współpracy

 

Podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest umowa między użytkownikiem a Danish Crown. Ponadto dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane za zgodą użytkownika, np. w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie lub inne przetwarzanie swoich danych osobowych. Możemy również przetwarzać dane osobowe na podstawie naszych uzasadnionych interesów (np. przed zawarciem umowy z użytkownikiem).

 

W przypadku zakończenia współpracy z Danish Crown dane osobowe będą przechowywane przez okres pięciu lat.

 

Użytkownik może w każdej chwili wycofać udzieloną nam zgodę. Wycofanie zgody będzie miało wpływ na przyszłe przetwarzanie danych osobowych użytkownika. Jeśli chcesz wycofać zgodę, skontaktuj się z nami w sposób opisany poniżej.

 

Twoje dane osobowe mogą być w razie potrzeby udostępniane innym spółkom z grupy. Do takich przedsiębiorstw wchodzących w skład grupy mogą należeć spółki należące do grupy, które mają siedzibę poza UE/EOG i nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych. Takie przekazanie danych będzie chronione przez standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej. W przeciwnym razie użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie wyraźnej zgody na przekazanie.

 

Dane użytkownika zostaną przekazane/ujawnione następującym odbiorcom:

 • Inni partnerzy biznesowi, na których użytkownik wyraził zgodę
 • Władze publiczne
 • Osoby przetwarzające dane

Masz prawo dostępu do danych osobowych na swój temat, które przetwarzamy i przechowujemy, z pewnymi wyjątkami ustawowymi. Ponadto użytkownik ma prawo sprzeciwić się gromadzeniu swoich danych osobowych i zażądać ograniczenia ich przetwarzania. Dodatkowo użytkownik ma prawo żądać od nas sprostowania lub w pewnych okolicznościach usunięcia swoich danych osobowych.

 

W pewnych okolicznościach użytkownik może również zwrócić się do nas z prośbą o przedstawienie przeglądu swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie wykorzystywanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz o przekazanie takich danych innemu administratorowi danych.

Jeśli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw lub masz pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem dc@danishcrown.dk.

 

Prosimy o kontakt w przypadku jakichkolwiek skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych. Możesz również złożyć skargę do właściwego organu nadzoru.

 

2.1. Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz, abyśmy zaktualizowali, poprawili lub usunęli dane osobowe, które zarejestrowaliśmy na Twój temat, lub jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, możesz się z nami skontaktować:

 

Danish Crown

Danish Crown Vej 1, DK-8940 Randers SV

Nr telefonu: 8919 1919

E-mail: dc@danishcrown.dk

 

 

*****